V duchu súťaživosti…

V duchu súťaživosti o vedomostiach sa nieslo dnešné poobedné stretnutie. Súťažili medzi sebou chlapci a dievčatá. I keď nás nebolo veľa, atmosféra bola veľmi príjemná, veselá.  Otázky boli rôzneho charakteru a nechýbali ani z oblasti náboženstva, konkrétne boli otázky o Zachejovi, keďže dnešné Evanjelium nám práve jeho dávalo do pozornosti. Jedna z otázok bola napísať “občiansky preukaz” Zacheja, či napísať jeho vlastnosti. Do súťaže sa na konci zapojili aj mamičky. Ďakujeme všetkým za spoločný čas a prajeme Bohom požehnaný pracovný týždeň.

Zatvoriť menu