25. 01. 2020 – bl. Metod CSsR

Ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku sa stretli v sobotu 25. januára v bazilike pri jeho relikviách, aby sa spoločne modlili. Dopoludňajší program sa začal o 9:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi, pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbou za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom. Večerný program začal o 17:00 modlitbou molebenu k bl. Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré veriaci s dôverou predkladajú pred blahoslaveného Metoda. O 18:00 pokračoval program slávením svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom  a kazateľom bol otec Martin Pavúk, duchovný správca Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. V homílií prítomných povzbudil, aby svoju myseľ upriamili na Božie slovo a cez to nielen Boha poznali, mali vedomosti. Ale hlavne, aby mali cez to skúsenosť, že Boh je živý, prítomný v každodennom živote. Po svätej liturgii sa kňazi s veriacimi modlili modlitbu za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom.

Príhovor o. Martina Pavúka:

 

Zatvoriť menu