Prvé stretnutie v novom roku

Prvá tohtoročná prednáška určená pre rodičov sa niesla v duchu „Významu ľudskej sexuality“.  O. Jaroslav otvoril stretnutia citátom: „Kde je jedno telo, tam je jeden duch.“ Priblížil rodičom pohľad ako môžeme nazerať na manželstvo. Ide o spojenie prežívania hlbokej dôvery. Zároveň pochopenie, že aj keď som bol videný v tých najhorších chvíľach som milovaný. Je to aj BOJ, ktorý nás učí bojovať viac férovo. 
Dobré manželstvo stojí na troch ON – ONA – BOH. Je Božím dielom a jeho základom je sebadarovanie. Neoddeliteľnou súčasťou manželstva je sexualita. Nemôžeme na ňu hľadieť čisto biologicky. Práve cez ňu my manželia máme poslanie k rodičovstvu. Ona vytvára puto a zanecháva stopu – telesnú a v neposlednom rade aj duchovnú. O. Jaroslav poukázal aj na paralelu medzi manželstvom a celibátom. Obe sú založené na povolaní. A smerovanie oboch je zamerané na veľkodušnosť a sebadarovanie. Prednášku zakončil slovami: “Určite nie vždy milujeme ako máme, ale Boh nás učí, aby sme sa vracali k božiemu prežívaniu čistoty v manželstve aj celibáte. 
Kým sme si my rodičia rozširovali obzory duchovného pohľadu na manželstvo naše ratolesti spolu s o. Marošom a sr. Augustínou pripravovali výzdobu na blížiaci sa karneval. Spoločnými silami vyfarbili podmorský svet s rybkou Nemo.  Už teraz sa tešíme na zhliadnutie týchto diel.
 
 
 
Zatvoriť menu