Stretnutie so sv. Mikulášom

Svätý Mikuláš zavítal v piatok 6. decembra aj do baziliky. Keďže to bol prvý piatok v mesiaci, program v chráme začal o 17:00 tichou adoráciou  a pokračoval slávením svätej liturgie.  Otec Maroš Dupnák na kázni pozval nielen deti, ale i všetkých prítomných k tomu, aby sa každý vedel deliť s tým, čo má. Nielen s materiálnymi vecami, ale i s darmi a talentmi, ktoré každému Boh požehnal. Po svätej liturgii sa deti a i rodičia dočkali tak dlho a netrpezlivo očakávaného svätého Mikuláša. Deti ho privítali radostným spevom, podelili sa s básničkami a pesničkami, ktoré sa kvôli nemu naučili. Svätý Mikuláš bol veľmi milo prekvapený, že každý rok sa niečo nové dozvie, a tak s radosťou rozdal deťom darčeky, ktoré so sebou priniesol. A deti odchádzali z baziliky s úsmevom na perách, lebo svätý Mikuláš na nich nezabudol ani tento rok. 

Zatvoriť menu