25. 11. 2019 – bl. Metod CSsR

Blahoslaveného Metoda D. Trčku si v bazilike pripomenuli aj tentokrát 25-ty deň v mesiaci. Pri relikviách blahoslaveného Metoda sa zišli jeho verní ctitelia. Dopoludňajší program sa začal ráno o 9:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré veriaci s veľkou dôverou predkladajú pred blahoslaveného. Pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbou za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom. Večer sa program začal o 17:00 modlitbou molebenu s čítaním prosieb a poďakovaní a pokračoval o 18:00 svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Peter Vansač. Počas homílie prítomných veriacich povzbudil k tomu, aby boli vnímaví na Boží hlas, aby vedeli rozlišovať do čoho ich Boh pozýva. A tiež, aby každý bol pre svoje okolie vzorom toho, že načúva Bohu a kráča životom v Božej blízkosti. Na záver sa veriaci s kňazmi modlili modlitbu za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom. 

 

Príhovor o. Petra Vansača:

 

Zatvoriť menu