Fatimská sobota v novembri 2019

Novembrová fatimská sobota priviedla mnoho veriacich do baziliky minor v Michalovciach, do ktorej putujú veriaci v zimnom období, k ikone Matky ustavičnej pomoci. Keďže začiatok novembra je celospoločensky zameraný na pamiatku zosnulých, po úvodnom ruženci nenasledovala modlitba tretieho času, ale panychída za zosnulých.

Pokračovanie v katechézach o mariánskych pútnických miestach si pripravil otec Adam Mackovjak, správca farnosti Gelnica. Zameral sa na brazílske pútnické miesto Aparecida, v ktorom kedysi rybári hádzali siete do vody, bez úspechu v love rýb. Po čase vylovili sošku Panny Márie, ktorej chýbala hlava. Keď vytiahli sieť druhýkrát, v sieti sa objavila hlava. Túto sošku uložili do loďky a hodili sieť znova, ktorá sa im naplnila rybami. Soška nebola honosná, bola jednoduchá, zázrakom bola materská opatera a Božie požehnanie, ktoré sprevádzalo dom rybára a pútnikov od tej doby. Tento jednoduchý príbeh naďalej priťahuje niekoľko miliónov pútnikov ročne – Panna Márie Apericidy je aj patrónkou Brazílie.

Vo svojej homílii košický eparcha pokračoval v línii spomienky na tých, ktorí nás predišli do večnosti. Pripomenul, že každého človeka čaká smrť a osobný súd, na ktorom nebude potrebný ani obhajca, ani žalobca, lebo uvidíme celý svoj život v pravde. Aj ľudia, ktorí cítia, že sa ich pozemský život kráti, vidia vieru a svoje svedomie už inak, mysliac na život po smrti. Na záver zdôraznil dôležitosť zintenzívnenia obiet a modlitieb za zomrelých najmä v tomto období, počas ktorého je možné pre duše v očistci získať odpustky.

Fatimská sobota bola ukončená modlitbou Molebenu k Presvätej Bohorodičke pred ikonou Matky ustavičnej pomoci a modlitbou k blaženému mučeníkovi Metodovi, na úmysel zosnulých.

 

 

Zatvoriť menu