Bl. Metod Dominik Trčka, CSsR bol vyhlásený za „Michalovčana storočnice“

Bl. Metod Dominik Trčka, CSsR bol vyhlásený za „Michalovčana storočnice“

Tohto roku si mesto Michalovce pripomína 100 rokov od založenia československej Zemplínskej župy. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená anketa o najvýznamnejšieho Michalovčana storočnice. Najprv prvú desiatku osobností vybrali historici, potom sa dostala k slovu široká verejnosť. Desiatku finalistov, ktorým ľudia mohli dať svoj hlas, tvorili: Ferdinand Alexa, Pavol Horov, Juraj Králik, Štefan Kukura, Teodor Jozef Mousson, Vladimír Seruga, Michal Slávik, gróf Alexander Sztáray, Metod Dominik Trčka a Jaroslav Vizdal. Každú osobnosť občanom bližšie predstavovali v krátkej TV reportáži. Každá osobnosť Michaloviec musela spĺňať niekoľko kritérií: mala sa narodiť alebo pôsobiť v Michalovciach v rokoch 1919 až 2019, potom daná osobnosť mala mať trvalý pobyt, či domovské právo, v Michalovciach a hlavne osobnosť má mať nespochybniteľný prínos pre Michalovce, ďalšou podmienkou bolo, že táto osobnosť už nežije. Do hlasovania sa zapojilo 1482 hlasujúcich. Prvenstvo so 654 získanými hlasmi získal blahoslavený redemptorista mučeník Metod Dominik Trčka, ktoré sväté relikvie dnes spočívajú v Bazilike redemptoristov v Michalovciach. Bl. Metod prišiel do Michaloviec v roku 1931, kedy sa otvoril prvý gréckokatolícky kláštor na Slovensku o ktorého výstavbu sa značne pričinil. Za jeho pôsobenia v Michalovciach sa vybudoval aj veľkolepí gréckokatolícky chrám Zoslania Svätého Ducha. Bl. Metod pôsobil v Michalovciach v rokoch 1931-32, 1934-42, 1945-49. Mučenícku smrť podstúpil vo väzení v Leopoldove 23.marca 1959.

Teší nás, že ľudia vnímajú nespochybniteľný prínos bl. Metoda pre mesto Michalovce ako aj pre celý Zemplín. Jeho odkaz je vždy živý aj vďaka činnej prítomnosti redemptoristov v kláštore a bazilike, kde si na bl. Metoda spomíname modlitbami a príhovormi každého 25. v mesiaci. V tento deň tak dopoludnia ako aj večer sú modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním svätým olejom a uctením si jeho relikvií. Liturgický sviatok bl. Metoda pripadá na 25. augusta, kedy je v Bazilike minor aj jeho odpustová slávnosť. Redemptoristi v Michalovciach sa snažia, aby inšpiratívny príbeh blahoslaveného mučeníka bol zdrojom energie a posily pre ľudí, ktorí to potrebujú. Bl. Metod je výrečným príkladom kresťanského odpustenia, že napriek všetkým životným ťažkostiam nezatrpkol, ale na konci svojho života vo väzení vyznal: „Ja sa na nikoho nehnevám, všetkým som odpustil“. O. Metod Dominik Trčka CSsR bol vyhlásený Svätým Otcom Jánom Pavlom II za blahoslaveného na svätopeterskom námestí v Ríme 4.11.2001.

21. októbra 2019 na slávnostnom galavečeri primátor mesta Michaloviec Viliam Zahorčák odovzdal Pamätný list o víťazovi ankety „Michalovčan storočnice“ o. Metodovi Marcelovi Lukačikovi, CSsR, vyššiemu predstavenému gréckokatolíckych redemptoristov. Po bl. Metodovi má byť pomenovaná určitá časť Michaloviec.

Tešíme sa, že ľudia živo vnímajú osobu i posolstvo človeka, ktorý zasvätil svoj život Bohu ako kňaza a rehoľník. Okrem materiálnych hodnôt, ktoré tu blahoslavený Metod zanechal – ako sú prvý kláštor redemptoristov v Michalovciach a nádherný chrám, ktorý bol nedávno povýšený na Baziliku minor, – svedectvo jeho života o vernosti, vytrvalosti, odpustení a láske inšpiruje, posilňuje a formuje ľudí aj dnes.

o. Metod Marcel Lukačik, CSsR

foto: Michal Oros

Zatvoriť menu