Po prázdninách opäť spolu v záhrade

A je tu september. Mesiac, kedy začína škola, nový cirkevný rok a pre nás, rodinky zo spoločenstva aj opätovný začiatok našich pravidelných dvojtýždňových stretnutí. Po lete sme sa zišli v trošku užšom kruhu ako zvyčajne, no napriek tomu sme si to naplno užili. I keď už vo vzduchu občas cítiť jeseň, dnes nám bolo dopriate ešte teplé, príjemné počasie.

Deti, už klasicky rozdelení na mužskú – futbalovú časť a dámsku časť, si vychutnali zákutia a prostredie našej milovanej bazilikovskej záhrady. Rodičia prebrali začiatky školského roka svojich ratolestí a nábeh všetkých, s tým spojených, povinností.

Posilnení vzájomným povzbudením, dobrou náladou, smiechom a v neposlednom rade určite aj požehnaním z dnešného krásneho Máriinho sviatku sme sa rozišli do ďalšieho pracovného týždňa.

Vďaka Ti Pane, že nás tak miluješ!

 

Zatvoriť menu