Odupustová slávnosť bl. Metoda CSsR – nedeľa

V nedeľu sa veriaci zišli v bazilike ráno o 7:00 na modlitbe utierne, po ktorej nasledovala sv. liturgia. Kazateľom bol redemptorista Václav Hypius, provinicál provinicie Bratislava – Praha. Počas homílie predložil otázku, ktorú si má položiť každý sám: „Dokázal by som dať život za svoju vieru, za Krista tak ako blahoslavený Metod? Dokázal by som vydať svedectvo o tom, čomu verím?“ Následne bola modlitba akatistu k Matke ustavičnej pomoci. O 10:00 sa začala slávnostná archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavým slúžiteľom a kazateľom bol ukrajinský biskup, redemptorista Petro Loza. Na homílií poukázal na to, že vďaka blahoslavenému Metodovi vznikla michalovská viceprovincia redemptoristov, vďaka nemu bola postavená aj bazilika. No za to všetko, čo urobil pre ľudí namiesto radosti sa mu dostalo väzenia. Blahoslavený Metod však okrem materiálneho chrámu zanechal aj duchovný chrám vernosti Bohu, z ktorého sa čerpá dodnes. Blahoslavený Metod bol i vo väzení verným Kristovým kňazom, keďže sa nebál modliť so spoluväzňami. A v čase Vianoc spevom koledy svedčí, že Kristus sa rodí aj do takýchto neľahkých, neľudských podmienok, aby priviedol človeka k Bohu. Aj dnes je blahoslavený Metod svedkom, že Boh je prítomný, že je vždy blízko človeka. A podľa vzoru svätých a blahoslavených má každý zobrať svoj kríž a nasledovať Krista, byť jeho svedkom tam, kde sa človek nachádza.

Príhovor p. V. Hypiusa CSsR:

Príhovor vl. P. Loza CSsR:

 

Zatvoriť menu