Odpustova slávnosť bl. Metoda – sobota

Odpust bl. Metoda D. Trčku bol tento rok výnimočný, keďže si počas neho redemptoristi spolu s veriacimi pripomínali 60. výročie mučeníckej smrti. Samotný odpust, ktorý sa v bazilike konal v dňoch 24. – 25. augusta predchádzala trojdňová duchovná obnova. Viedol ju redemptorista Juraj Rizman, ktorý počas homílií prítomných pozýval k načúvaniu Božiemu hlasu, využívaniu sviatostí a k odpovedi každého na Božie volanie.

Sobotňajší program odpustu začal o 15:30 modlitbou svätého ruženca a pokračoval modlitbou večierne a molebenu k bl. Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré ctitelia predkladajú s veľkou dôverou. O 18:00 nasledovalo slávenie archijereskej svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol košický eparcha. Na homílii bol krátko spomenutý život bl. Metoda, ktorý nepodľahol ideológii vtedajšej doby. Naopak bol svedkom živej viery. Takisto v dnešnej dobe má byť každý svedkom živej viery, ktorý odolá nátlakom doby. To všetko v sile jednoty spoločenstva. Po liturgii sa kňazi s prítomnými modlili modlitby za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Posledným bodom sobotňajšieho programu bol sprievod s pozostatkami blahoslaveného Metoda ulicami mesta Michalovce.

Duchovná obnova:

o. J. Rizman (streda):

o. J. Rizman (štvrtok):

o. J. Rizman (piatok):

 

Zatvoriť menu