25. 07. 2019 – bl. Metod CSsR

Ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku sa aj 25. júla zišli v bazilike, aby sa modlili pri jeho relikviách. Dopoludňajší program začal o 9:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi, počas ktorého boli čítané prosby a poďakovania. Program pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbami za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom. Večerný program začal o 17:00 taktiež modlitbou molebenu s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré ctitelia blahoslaveného Metoda s veľkou dôverou pred neho predkladajú. Následne o 18:00 pokračoval slávením primičnej svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol novokňaz, redemptorista otec Miroslav Liška. V homílii najprv zaspomínal a ďakoval za čas, keď vstúpil do rehole a prvým miestom boli práve Michalovce. Tak prítomným pripomenul, že každý je lampou, ktorá má vo svete svietiť a prinášať Krista. Na to je potrebné plniť sa správnym svetlom, ktorým je Božie slovo. Po svätej liturgii sa veriaci s kňazmi modlili modlitby za uzdravenie duše i tela. V závere udelil otec Miroslav veriacim svoje novokňazské požehnanie.

Príhovor o. Miroslava Lišku CSsR:

Zatvoriť menu