Odpustová slávnosť ZSD

V druhý júnový víkend 8. – 9. júna sa v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach uskutočnila eparchiálna slávnosť chrámového sviatku Redemptoristov. Pozvanie košického eparchu Milana Chautura CSsR k spoločnému sláveniu Božskej liturgie tento rok prijal vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Tematicky je odpustová slávnosť v michalovskej bazilike zameraná na kňazstvo. V tomto roku bola táto slávnosť zvýraznená dvoma významnými udalosťami týkajúcimi sa života kňazov Košickej eparchie. V sobotu večer boli verejnosti predstavení štyria gréckokatolícki redemptoristi: o. Jaroslav Štelbaský, o. Jozef Jurčenko, o. Juraj Rak a o. Maroš Dupnák, ktorých pápež František menoval za ďalších slovenských misionárov milosrdenstva. Misionári milosrdenstva sú kňazi, ktorí dostali od pápeža špeciálne kompetencie pre vysluhovanie sviatosti zmierenia, zahrňujúce predovšetkým možnosť odpustenia veľmi závažných hriechov rezervovaných  Svätej Stolici.

V nedeľu počas archijerejskej svätej liturgie prijali tajomstvo kňazstva – presbyterátu traja diakoni Košickej eparchie: Mário Cserép, Vladimír Hubler a Peter Kasko.

Vladyka Cyril vo svojej homilii novokňazom, ako aj všetkým veriacim, poukázal na Päťdesiatnicu ako na završujúci moment procesu vzniku Cirkvi. Z niekoľkých viditeľných znakov života Cirkvi zvýraznil práve kňazstvo. V ňom sa má najviac prejaviť Svätý Duch, ktorý Ježišových apoštolov zbavuje strachu a hanblivosti a robí z nich svedkov Božej moci.

V závere liturgie prijal vladyka Cyril ako prejav vďačnosti celej Košickej eparchie pri príležitosti 10. výročia svojej biskupskej chirotónie panagiu – medailón s vyobrazením Presvätej Bohorodičky, ktorú každý biskup nosí na svojej hrudi.

TSKE

Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa SJ:

 

Zatvoriť menu