Duchovná obnova pred ZSD

Pred odpustom Zostúpenia sv. Ducha bola v bazilike v dňoch 5. až 7. júna duchovná obnova. Viedol ju redemptorista o. Mikuláš Tressa, ľudový misionár. Každodenný program duchovnej obnovy začínal o 17:30 modlitbou Molebenu k Božskému Srdcu, pokračoval o 18:00 slávením svätej liturgie, po ktorej nasledovala adorácia. V stredu hovoril otec Mikuláš o tom, čo bráni tomu, aby svätý Duch pôsobil, bol aktívny v človeku. Je to hriech a zranenia po hriechu vypúšťajú sv. Ducha z človeka. Vo štvrtok pripomenul, že svätého Ducha musí človek vpustiť do každej miestnosti svojho srdca. Posledný deň duchovnej obnovy hovoril o tom, že je dôležité mať otvorené srdce, aby mohol sv. Duch vstúpiť do srdca. A tiež to, že je potrebné žiť v stave milosti posväcujúcej.

 

o. Mikuláš Tressa CSsR (05. 06. 2019):

o. Mikuláš Tressa CSsR (06. 06. 2019) :

o. Mikuláš Tressa CSsR (07. 06. 2019) :

 

Zatvoriť menu