25. 04. 2019 – bl. Metod CSsR

V apríli sa ctitelia bl. Metoda stretli v bazilike opäť 25. deň v mesiaci. Tentokrát pripadol tento deň na Svetlý štvrtok. Veriaci sa zišli už v zvyčajnom čase na stály program. Ráno program začal o 9:00 modlitbou Molebenu k bl. Metodovi, počas ktorého boli čítané prosby a poďakovania, ktoré s veľkou dôverou predkladajú pred blahoslaveného jeho ctitelia. Dopoludňajší program pokračoval slávením sv. liturgie a modlitbou o udzravenie s pomazaním posväteným olejom. Večerný program začal o 17:00 taktiež modlitbou Molebenu k bl. Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. Následne bola slávená sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol redemptorista o. Jozef Jurčenko. Počas homílie prítomným pripomenul, aby boli ohlasovateľmi radostnej zvesti Kristovho vzkriesenia na miestach, kde pôsobia. Tiež ich povzbudil k tomu, aby sa nebáli svojich problémov, ťažkostí, krížov, bolestí. Vzkriesený Kristus sa svojim učeníkom dal poznať práve cez rany po ukrižovaní. A poukázal na to, že rany, bolesti, kríže v živote sa stanú zdrojom Božieho požehnania. Stanú sa miestom, z ktorého bude vytekať Božia milosť. Po sv. liturgii sa kňazi s veriacimi modlili modlitbu za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom. 

 

Príhovor o. Jozefa Jurčenka CSsR:

 

Zatvoriť menu