Nedeľa PASCHY 2019

Vzkriesenie tvoje, Kriste, Spasiteľu, ospevujú anjeli na nebesiach. Dovoľ i nám na zemi s čistým srdcom oslavovať ťa a zvelebovať.

(stichira z utierne)

CHRISTOS VOSKRESE

Zatvoriť menu