Krížová cesta

Väčšiu časť nedeľných stretnutí počas pôstu deti venovali príprave dnešnej krížovej cesty, ktorú sa modlili spolu s veriacimi v bazilike. Každé zastavenie viedla konkrétna rodina, teda deti z rodiny. Súčasťou modlitby bolo aj odovzdanie svojho hriechu, ktorý bol napísaný na lístočku, na kríž. I napriek tomu, že pre menších to bol náročný čas, o to je to pred Bohom cennejšie. Nech je Boh oslávený prostredníctvom týchto detí a ich rodičov i takouto formou.

 

 

Zatvoriť menu