25.02.2019 – bl. Metod CSsR

V pondelok 25. februára 2019 sa v bazilike opäť zišli veriaci, aby sa spoločne modlili pri relikviách bl. Metoda. Ako zvyčajne, program bol v dopoludňajších a večerných hodinách. Dopoludňajší program začal ráno o 9:00 hodine modlitbu Molebenu k bl. Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. Následne pokračoval slávením sv. liturgie a modlitbami za uzdravenie s pomazaním olejom. Večerný program začal o 17:00 taktiež modlitbou molebenu s čítaním poďakovaní a prosieb, ktoré s veľkou dôverou prinášajú ctitelia bl. Metoda. Po tejto modlitbe pokračoval program slávením sv. liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Martin Mikula, farár farnosti Košice Ťahanovce. V homílií vyzval prítomných, aby sa pozreli na svoj život. Či sa často každý nespráva ako majster sveta, ktorý všetko zvládne sám, ktorý nikoho nepotrebuje. Musíme si však uvedomiť, že Pán každého potrebuje ako služobníka, ako svojho pokorného syna. Tak ako blahoslavený Metod svojou pokorou posúval cirkev dopredu, niesol ju ďalej ku Kristovi.  Tak i všetkých Boh potrebuje na mieste, kde sú, aby priniesli radostnú zvesť Evanjelia. Posledný bodom programu boli modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom. 

Príhovor o. M. Mikulu, farára z Košíc – Ťahanoviec:

 

Zatvoriť menu