25.01.2019 – bl. Metod CSsR

Posledný piatok v januári pripadol na 25. deň v mesiaci. To znamená, že program v bazilike sa niesol v modlitbách k bl. Metodovi. Dopoludňajší program začal ráno o 9:00 modlitbou molebenu s čítaním prosieb a poďakovaní. Nasledovala sv. liturgia a modlitby za uzdravenie a pomazanie posväteným olejom. Večerný program začal už klasicky o 17:00 modlitbou molebenu s čítaním poďakovaní a prosieb, ktoré vždy s veľkou dôverou prednášajú ctitelia bl. Metoda. O 18:00 pokračoval program slávením sv. liturgie, ktorej hlavým slúžiteľom a kazateľom bol o. Stanislav Činčár, správca farnosti Podhoroď. Počas homílie prítomným pripomenul, že nikto tam nie je náhodou. Každého si tam Boh svojim vlastným spôsobom pozval. Aby si všetci uvedomili, že Kristus na tento svet prišiel, aby mali život a hojnejší život. A tiež veriacich povzbudil k tomu, aby ten život dávali ďalej, aby si ho nenechávali pre seba. Posledným bodom programu boli modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.

Príhovor o. Stanislava Činčára:

Zatvoriť menu