Raz prišlo dieťa na ten svet …

Raz prišlo dieťa na ten svet  a bol to Boží Syn…
       Aj tento rok  sme spolu s deťmi pripravili darček pre Nášho Pána v podobe jasličkovej pobožnosti. Keď Jozef s Máriou nenašli príbytok pre Božieho Syna v dome hostinského, s pokorou priijali ponuknutú maštaľ. Anjeli zleteli na zem, aby ohlásili Pánov príchod, zobudili pastierov a tí sa išli pokloniť Ježiškovi. Aj králi dostali príkaz od Herodesa, aby našli Toho, ktorý ohrozuje jeho kráľovstvo. Našli Ho, sklonili sa pred Ním, zložili svoje dary, ale hviezda im ukázala inú cestu, ktorou sa vrátili domov…
 
       Vianoce sú, keď pokľakneš k jasličkám, vianoce sú, keď napĺňaš Boží plán…
 
       Ďakujem každému dieťaťu za vynaložené úsilie, každé jedno z nich potešilo narodeného Pána, ale aj nás dospelých, pretože ohlásili Radostnú zvesť nášmu mestu, že Ježiš je tu….Christos Raždajetsja.

 

Zatvoriť menu