Jasličková v Petríkovciach

V sobotu 15. decembra 2018 sa naše rodiny vybrali do Petríkoviec. Deti dostali pozvanie vystúpiť so svojim vianočným programom v Kultúrnom dome v Petríkovciach. Cestou bol každý plný očakávaní ako to celé dopadne. Na úvod všetkých privítala pani starostka. Potom sa už k slovu dostali deti. Neznáme prostredie a malá nervozita nezabránili tomu, aby deti podali excelentný výkon. Potvrdilo sa opäť to, že deti sú veľmi talentované a aj takouto formou vedia nádherne chváliť Boha. 

Veľká vďaka patrí pani starostke za pozvanie. Tete Ivane, že si prípravu vianočného programu zobrala na starosť a každému kto svojou veľkou čiastkou prispel k tomu, aby si každý z programu odniesol so sebou kúsok dobra.
Už teraz sa všetci tešíme a zároveň vás všetkých pozývame na jasličkovú, ktorá bude v bazilike v utorok 25. decembra 2018 o 16:00.
 
Zatvoriť menu