Sviatok sv. Mikuláša

Vo štvrtok 6. decembra bol sviatok sv. Mikuláša. Program v bazilike sa niesol v slávnostnom duchu, ktorý sa začal modlitbou svätého ruženca. Následne pokračoval sv. liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom bol otec Maroš Dupnák CSsR.  Na kázni otec Maroš poukázal na skutočnosť, že každý sme darom, ktorý treba rozbaliť a objaviť, čo je v ňom skryté. A talenty, ktoré každý dostal je potrebné rozvíjať a deliť sa s inými. Každý má takýmto spôsobom byť darom pre druhého. Po sv. liturgii sa deti dočkali aj sv. Mikuláša. Privítali ho spevom, zarecitovali mu básničky. Mikuláš deti aj trošku preskúšal, či niečo viac o ňom vedia. A bol veľmi milo prekvapený, že vedia o ňom tak veľa. Mikuláš rozdal deťom darčeky a nakoniec ich povzbudil k tomu, aby aj naďalej boli dobrými deťmi, ktoré budú poslúchať, pomáhať rodičom a robiť pre druhých dobré skutky. Rodičia aj deti odchádzali šťastní a spokojní, že ani tento rok na nich sv. Mikuláš nezabudol. A už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie so sv. Mikulášom.

 

Zatvoriť menu