Fatimská sobota v decembri

Decembrová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach sa niesla v znamení vyslania koledníkov Dobrej noviny.Vladyka v homílii vyzdviihol fakt, že na svete existuje mnoho ľudí, ktorí sú bez vnútorného pokoja, pričom to, čo im chýba nájdu u Kniežaťa pokoja, ktorý sa narodil pre našu spásu. Veriacich povzbudil k pokániu a pôstu, ktoré majú slúžiť ako prostriedok k radostnému a pokojnému prežitiu sviatkov Narodenia Pána. Po svätej liturgii a Molebene k Presvätej Bohorodičke, vladyka Milan požehnal koledníkov so Sečoviec a ostatných mladých prítomných v chráme a povzbudil ich k prinášaniu pokoja do svojich chrámov, farností a rodín.

 

Príhovor vl. M. Chautura CSsR:

 

Zatvoriť menu