Pokračovanie osláv o. M. Roška

V pondelok 26. novembra pokračovalo ďakovanie za 90 rokov života redemptoristu otca Michala Roška. Pozvanie na slávnostnú svätú liturgiu prijali metropolita Ján Babjak, vladyka Milan Chautur, spolubratia zo slovenských komunít michalovskej viceprovincie a tiež diecézni kňazi. Hlavným slúžiteľom bol arcibiskup Ján a kazateľom vladyka Milan. Počas homílie zazneli slová o tom, čím všetkým si otec Michal musel prejsť. No tieto problémy na ňom nezanechali stopu rezignácie, ale stopu horlivosti. Vladyka poukázal na to, že otec Michal bol vzorom, ktorý bol nablízku ľuďom, vždy optimisticky naladený s dobovým duchom. Nežil zatvorený za múrmi kláštora alebo fary, ale žil v kontakte s veriacimi, ku ktorým bol poslaný ako kňaz, misionár. Na záver homílie vladyka vyzval prítomných, aby sa modlili za otca Michala, ale tiež za všetkých kňazov. Po svätej liturgii si na chvíľu vzal slovo otec Michal a okrem iného spomenul to, že  žije v dobrej spoločnosti spolubratov a preto sa mu tak dobre darí. Taktiež zaspomínal na zážitky, ktoré ho spájajú s vladykom Jánom i vladykom Milanom, či už z rehoľného prostredia alebo z čias, keď bol vo farnosti. Vladyka Ján si tiež rád spomína na stretnutia s otcom Michalom. Na záver slávnosti dostal otec Michal od spolubratov dar – epitrachil zelenej farby. 

 

Príhovor vl. M. Chautura CSsR:

 

Zatvoriť menu