Prehliadka zborov v Trebišove

Dnes sme sa presvedčili, že úsilie vynaložené pri nácviku spevu nevychádza nazmar. Detičky sa dnes zúčastnili prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Košickej eparchie  bl. M. D. Trčku v Trebišove. A treba povedať, že spievalo im to úžasne. Ukázali, že aj malé deti vedia takto čisto, krásne, nebojácne a hlasno oslavovať Boha. Porota ich pochválila a diváci ich obdarovali veľkým potleskom.
Ďakujeme tete Ivane, sr. Augustíne, gitaristom ujovi Michalovi a Majovi a v neposlednom rade aj o. Marošovi za ich snahu, úsilie a trpezlivosť. Sme radi, že sme mohli prežiť ďalšie krásne spoločné popoludnie.
 
 
 
Zatvoriť menu