Fatimská sobota v novembri

Mariánski ctitelia sa stretli na novembrovej fatimskej sobote v bazilike minor v Michalovciach. Túto fatimskú sobotu mali na starosti kňazi z protopresbyterátu Spišská Nová Ves. Katechézu, ktorá nasledovala po modlitbe 3. času mal protopresbyter Jaroslav Štefanko, v ktorej sa venoval manželstvu, jeho sviatostnému charakteru a významným aspektom manželstva, ako sú vernosť, jednota a nerozlučiteľnosť. Termíny, ktoré sa podľa mienky dnešnej doby stávajú staromódnymi a nerealistickými.
Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, CSsR, ktorý svoju homíliu začal štatistickým údajom návštevnosti cintorínov, za ktorým hneď nasledovala otázka dôvodu týchto návštev – upratanie náhrobku, jednoduché zapálenie sviečky a urýchlený odchod, poprípade položenie krásneho nového venca, alebo ozajstná modlitba s prosbou za zosnulých namiesto bezduchej dušičkovej turistiky. Vyzval prítomných, aby prichádzajúc v týchto dňoch na cintoríny, videli cirkev oslávenú, ktorá je v nebi, ale dbali aj na cirkev putujúcu, ktorou sú oni, ktorí ešte putujú k večnosti.
Pred koncom svätej liturgie sa vladyka spolu s veriacimi pomodlil moleben k Bohorodičke, spolu s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci, po ktorej sa sprievod presunul k bočnému oltáru s pozostatkami bl. Metoda Trčku, CSsR, pri ktorom sa spoločne pomodlili. Pred tým, ako sa prítomní rozišli, im vladyka pripomenul podmienky na získanie plnomocných odpustkov v tomto čase.

 

Príhovor vl. M. Chautura CSsR

 

Zatvoriť menu