Biskupská vysviacka M. A. Pacáka CSsR.

V nedeľu 2. septembra v Bazilike redemptoristov v Michalovciach sa uskutočnila biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka. Svätý Otec František vymenoval 5. júla tohto roku otca Mariána Andreja Pacáka za biskupa slovenskej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte, v Kanade. Stal sa tak tretím sídelným biskupom torontskej gréckokatolíckej eparchie. Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Spolusvätitelia boli: vladyka Milan Chautur CSsR košický eparchiálny biskup a vladyka Peter Rusnák, bratislavského eparchiálneho biskupa. Prišlo veľa vzácnych hostí, medzi nimi Jeho eminencia kardinál Jozef Tomko, Apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Giacomo Guido Ottonello, arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý sa k nám o prihovoril v homílii, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a mnohý ďalší arcibiskupi a biskupi, zo Slovenska i zahraničia, veľa redemptoristov, kňazov i veriacich. Slávnosť vysielala naživo TV Noe a TV Logos. Vladyka Cyril Vasiľ spomenul v kázni potrebné kvality biskupa ako aj jeho misiu, ktorú má nie od ľudí, ale od Boha. Slávnosť skrášlil chrámový Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Minor. Na záver slávnosti novovysvätený vladyka Marián Andrej v mantii a kamilavke požehnal Boží ľud v bazilike a poďakoval všetkých za pomoc, ktorú zakúsil v svojom živote. Zvlášť osobitne vyzdvihol dar svojej početnej rodiny, ktorej vďačí za veľmi veľa. Sme vďační Bohu za ďalšieho gréckokatolíckeho biskupa, ktorému bola zverená služba medzi Slovákmi v Kanade i za peknú slávnosť jeho biskupskej chirotonie.

 

o. Metod Marcel Lukačik CSsR

 

 

Foto: Peter Mižák

Zatvoriť menu