Odpust bl. Metoda CSsR

Tohtoročnú odpustovú slávnosť predchádzala duchovná obnova, ktorú od stredy viedol o. František Boldy CSsR, misionár milosrdenstva. Slávnosť bl. Metoda vyvrcholila v nedeľu 26.8. archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Počas tejto sv. liturgie vl. Peter udelil diakonskú vysviacku br. Miroslavi Liškovi, ktorý pred pár dňami, 15. augusta v Stropkove zložil svoje večné sľuby. Samotnej archijerejskej liturgii predchádzal akatist k Matke ustavičnej pomoci, ku ktorej majú redemptoristi veľkú úctu od roku 1866, kedy ich úlohou šírenia jej úcty vo svete poveril pápež Pius IX. Odpustovú slávnosť spestrila svojim spevom p. Anna Malíková a chrámový zbor sv. Jozefa, pod vedením p. Márie Gofusovej.

Svoju kázeň začal vladyka Peter poďakovaním za možnosť sláviť v michalovskej bazilike minor, ktorej atmosféra robí slávenie Eucharistie úchvatným a vťahujúcim do jej deja. Hneď poukázal aj na ikonu bl. Metoda, ktorý drží v ruke zvitok s koledou a prítomných povzbudil, aby zažívali duchovné Vianoce každý deň, aby sa v nich každý deň narodil Kristus. Vianoce by nemali byť iba o zimnom materiálnom zhone a prskavkách, ale o zmene života – metanoi. V závere svojej kázne obrátil pozornosť veriacich na nedeľné evanjelium o svadbe a hosťoch, ktorí neboli hodní. Každý jeden z prítomných bol práve na takejto eucharistickej svadobnej hostine a bolo jeho úlohou a zodpovednosťou, aby sa o svoje „svadobné rúcho“ staral a nestratil ho. Počas myrovania sme sa spoločne pomodlili moleben k bl. Metodovi.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sme popoludňajší čas strávili spolu v kláštornej záhrade, kde sme si pochutnali na vynikajúcom guľáši, za ktorý ďakujeme p. Michalovi Hlodinkovi a p. Viliamovi Hakošovi. Decká si nenechali ujsť šľapacie štvorkolky, vďaka ktorým sa mohli trochu zahriať počas chladného popoludnia.

 

Príhovor vl. P. Rusnáka:

 

 

 

Zatvoriť menu