Detský tábor

Kráľovská dcéra, Kráľovský syn – v tomto duchu sa niesol denný tábor pre deti našich rodín. Rodičia nám na týždeň, od 6. do 10. augusta 2018 zverili 26 detí. Tábor sme začali v pondelok ráno sv. liturgiou na sviatok Premenenia Pána. Na kázni o. Maroš zdôraznil, že premeniť naše životy môžeme len spolu s Ježišom a s ním musíme vyjsť každý deň svoju „Horu premenenia“. Po sv. liturgii nám už nič nebránilo, aby sme sa pustili s radosťou do programu, ktorý bol pre deti pripravený. Väčšina nášho tábora sa odohrávala v priestoroch Kláštora redemptoristov a záhrade pri kláštore. Každý deň sa niesol v duchu biblickej postavy a čnosti. Začiatok každého dňa patril spoločnej modlitbe a samozrejme cez deň nemohli chýbať činnosti ako futbal, skákanie na trampolíne, šmýkanie sa, maľovanie, poobedné pozeranie rozprávky. V pondelok to bol Abrahám a čnosť viery. Každá skupinka sa cez rôzne aktivity na stanovištiach dopracovala k citátu: „Skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi“. Utorok sa niesol v duchu múdrosti a inšpiráciou nám bol Šalamún. Dopoludnia si skupinky overili svoje vedomosti v hre Milionár. Zistili sme, že máme veľmi šikovné a múdre deti, keďže počas celej hry využili žolíka len dvakrát. Poobede nás navštívila hrnčiarka, ukázala nám ako sa na hrnčiarskom kruhu vyrábajú hrnčeky, misky, taniere. Po názornej ukážke si každý z nás za pomoci hrnčiarky vyrobil vlastný výtvor 😊. Stredu ráno sme sa všetci stretli na vlakovej stanici a s odvahou sme sa vybrali na výlet do Humenného. Tam nás už čakal Eiffelko – detský zábavný park, kde sa deti dosýta vyskákali, vyšantili a my sme mali čas dať si kávičku a chvíľku sa porozprávať. Po Eiffelku nás už čakala výborná pizza, prechádzka do parku a výborná zmrzlina, po ktorej nás už nasledovala cesta späť domov do Michaloviec. Vo štvrtok sme sa učili načúvať skrze Jozefa a Máriu. Dopoludnia sme sa rozdelili na dve skupiny. Starší chlapci sa spolu s otcom Marošom vybrali na bicykloch do Pozdišoviec na ranč, kde si vyskúšali jazdu na koni. My s dievčatami a mladšími chlapcami sme sa vybrali na Hrádok na cintorín padlých vojakov, kde sme sa pomodlili za všetkých, ktorí neváhali obetovať svoj život v boji. Tak sme navštívili kláštor Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, kde nás s radosťou privítali a pohostili. Po tomto peknom stretnutí sme sa vrátili späť do záhrady, kde sme si vyrábali záložky do kníh. Poobede sme pripravovali všetko potrebné na opekačku – od nosenia dreva až po krájanie zeleniny a ovocia. Popri tom ako sa opekalo tak sa deti mali možnosť voziť na štvorkolkách. Posledný deň tábora, teda piatok, sa niesol v duchu pomoci blížnemu podľa vzoru Samaritána. Ráno sme najprv navštívili hasičov, ktorí nás voviedli do toho, v čom spočíva ich pomoc druhým. Mali sme možnosť vyskúšať si aké to je hasiť vodou z hadice a niektorí sme mali možnosť vyviezť sa na plošine do výšky 36 metrov, z ktorej bol nádherný výhľad do ďaleka. Potom sme sa presunuli na strednú zdravotnícku školu, kde sme videli aké vybavenie majú záchranári v sanitke, vyskúšali sme si aké to je oživovať človeka, ktorý nedýcha a nebije mu srdce. Poobede nám v priestoroch kláštornej záhrady zamestnanci colnej správy povedali a predviedli ako za pomoci psov vyhľadávajú nebezpečné látky. Povozili nás na svojej štvorkolke a pripravili pre nás hry, za ktoré nás odmenili drobnosťami. Neskôr sme sa opäť vrátili k možnosti prakticky si vyskúšať: oživovanie, obväzové techniky, ako dať človeka do stabilizovanej polohy a ako sa správne telefonuje na tiesňovú linku 112 alebo 155. Na záver tábora každý z nás dostal tričko s nápisom Kráľovské dieťa, aby sme na to nikdy nezabudli, že sme deťmi milujúceho Otca. Veríme, že každý z nás si z tábora odnáša veľké množstvo nových, pekných zážitkov. Rodičia a deti sa lúčili s prianím, aby sa tábor zorganizoval aj budúci rok. A pre istotu deti už takto dopredu prihlásili na budúcoročný tábor 😊.

Za čas tábora patrí vďaka hlavne nebeskému Otcovi, že požehnával každú chvíľu tábora, že chránil každý náš krok a všetci sme prežili tie dni v zdraví a radosti. Taktiež vďaka patrí každému, kto sa podieľal na organizovaní, príprave a realizovaní tábora. A v neposlednom rade patrí obrovské ďakujem rodičom za to, že nám prejavili dôveru a nebáli sa nám zveriť svoje živé poklady.

Detský tábor 06.-10.08.2018

 

Zatvoriť menu