25.07.2018 – bl. Metod CSsR

Aj počas letných prázdnin sme sa 25.07.2018 zišli k relikviám bl. Metoda CSsR. Tento deň doplnil aj sviatok Zosnutia sv. Anny. Modlitby dopoludnia sa konali so zvyčajným programom, ktorý začal o 9.00 molebenom, pokračoval liturgiou a modlitbami za uzdravenie. Keďže 25. pripadlo na stredu, večerný program začal už od 16.30 novénou k Matke ustavičnej pomoci, o 17.00 nasledoval moleben k bl. Metodovi CSsR a pokračoval sv. liturgiou. Hlavným slúžiteľom a kazateľom večernej liturgie bol o. Juraj Tomáš zo sečovského protopresbyterátu, z farnosti Zemplínska Teplica. Po skončení sv. liturgii nasledovali modlitby za uzdravenie. Na záver o. Milan Zaleha CSsR poďakoval o. Jurajovi za spoločné slávenie a príhovor. Sv. liturgia bola sprevádzaná spevom zboru sv. Jozefa pri Bazilike ZSD.

 

Príhovor o. Juraja Tomáša, farára vo farnosti Zemplínska Teplica

 

Zatvoriť menu