25.06.2018 – bl. Metod CSsR

V tomto predprázdninovom období sme sa taktiež zišli 25.6.2018 pri relikviách bl. Metoda CSsR. Modlitby sa konali dopoludnia už so zvyčajným programom, ktorý sa začal o 9.00 molebenom, pokračoval liturgiou a modlitbami za uzdravenie.

Večerný program prebiehal podľa obvyklého poriadku, od 17.00 molebenom k bl. Metodovi CSsR a pokračoval sv. liturgiou. Hlavným sláviteľom a kazateľom večernej sv. liturgie bol o. Dušan Cipka zo sobraneckého protopresbyterátu, z farnosti Bunkovce.V homílii nás o. Dušan povzbudzoval, aby sme nasledovali Krista, nebáli sa obety a tak ako aj On vzali svoj kríž a kráčali ďalej.Po skončení sv. liturgie nasledovali modlitby za uzdravenie. Na záver o. Milan Záleha CSsR poďakoval o. Dušanovi za spoločné slávenie a príhovor. Sv. liturgiu doprevádzal spevom zbor sv. Jozefa, ktorý pôsobí pri Bazilike ZSD.

Príhovor o. Dušana Cipku, správcu farnosti v Bunkovciach.

 

Zatvoriť menu