CMŠ slávila sv. liturgiu s vl. Milanom

Na sviatok Zoslania svätého ducha preosvietený vladyka Milan Chautur, CSsR,  spolu s riaditeľom školského úradu o. Petrom Oreničom a o. Milanom Zálehom, CSsR slávili sv. liturgiu v Bazilike minor v Michalovciach za účastí detí a zamestnancov Cirkevnej materskej školy. V homílii sa vladyka zameral na úlohu rodičov a učiteľov, ktorou je už od útleho detstva viesť deti k poznaniu prirodzeného pohlavia, že chlapec je skutočne chlapcom a dievča dievčaťom, aby sme ochránili svoje deti od gender ideológie. Lebo tak, ako to bolo v minulosti, keď deťom zabraňovali láske v rodine a trhali od rodiny preč, tak je tomu aj v dnešnej dobe. Keď nenápadným spôsobom podsúvajú deťom zvrátené vyberanie si vlastného pohlavia podľa vlastného pocitu. Našou dôležitou úlohou je deti pred týmto zvráteným myslením ochrániť správnym vysvetlením, vedením ku vzťahu s Bohom, ku vzťahu k rodičom či k ostatným ľuďom. To, že sa nachádzame na území Cirkevnej materskej školy nám v pokoji umožňuje viesť deti aj k modlitbe a tým napomáhať ich správnemu zdravému vývoju. V závere deti predniesli modlitbu k Panne Márii a odniesli pred ikonu kyticu kvetov. Spoločne sa poďakovali vladykovi za jeho prítomnosť a na pamiatku si urobili spoločnú fotografiu.

 Bc. Hreňová – Mgr. Čintalová

 

Zatvoriť menu