Odpust ZSD 2018 (nedeľa)

V nedeľu slávnosť pokračovala utierňou o 7.00. Po nej nasledovala cirkevnoslovanská sv. liturgia. Archijerejska sv. liturgia, vysielaná RTVS, začala o 10.00. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR. V homílii sa nám prihovoril vladyka Milan Šášik CM, eparchiálny biskup Mukačevskej eparchie. Vladyka Milan Šášik v homílii pripomenul udalosti v Rusku, keď mali deti udávať rodičov, ktorých videli modliť sa. Spomenul aj prenasledovanie za vieru vo vtedajšej dobe a upriamil pozornosť na rozvrátenú základnú bunku, ktorou je rodina.

Slávnosť pokračovala myrovaním, počas ktorého sme sa modlili moleben k bl. Metodovi CSsR. Po ukončení sme pokračovali sprievodom okolo chrámu s čítaniami štyroch evanjelií. Túto slávnosť spevom skrášlil Zbor sv. Jozefa pri Bazilike ZSD. Celá slávnosť bola ukončená modlitbou večierne o 17.00 hodine. Modlitba večierne bola obohatená o modlitby na kolenách.

 

Príhovor vl. Milana Šášika CM:

 

 

Foto: Lucia Havrilová

Zatvoriť menu