Túra s vladykom Milanom

Dňa 8. mája 2018 sme sa aj my z nášho spoločenstva rodín zúčastnili pešej túry s vladykom Milanom. Najskôr sme sa vybrali spoločne na Morské oko. Všetci zúčastnení sme sa rozdelili na dve skupiny. Rodinky s deťmi prešli trasu okolo Morského oka a druhá skupina sa vybrala na čele s vladykom Milanom na túru z Morského oka do Strihoviec. Našim deťúrencom sa výlet veľmi páčil. Občerstvili sa počas prechádzky okolo Morského oka a najviac sa im páčilo stretnutie s poľovníkmi, ktorí pre nich mali pripravené rôzne detské atrakcie. Deťom maľovali na tvár rôzne motívy a venovali deťom obrázky zvierat, ktoré žijú v lese. Deti si obrázky mohli samostatne vyfarbiť. Potom sme sa presunuli autobusom do Strihoviec, kde nás už čakal vynikajúci poľovnícky guláš a rôzne nápoje. Okolo 14. hod. dorazila skupina, ktorá prešla pešo s vladykom okolo 14 km. Všetci zúčastnení sme zvládli vytýčený cieľ. Okolo 15:30 hod. sa začala archijerejská svätá liturgia s vladykom Milanom. Vladyka povzbudil rodiny, aby spolu držali pri výchove svojich ratolestí a aby im boli príkladom predovšetkým vo viere. Domov sme všetci odchádzali povzbudení a naplnení krásnymi duchovnými zážitkami.

 

Zatvoriť menu