Pascha 2018

V slávení veľkonočných sviatkov sme pokračovali vo Veľkú a svätú sobotu. Ráno o 8.00 sme sa pomodlili jeruzalemskú utiereň. Táto utiereň sa nazýva aj náhrobnou, lebo sa modlí nad hrobom Ježiša Krista. Slávil ju o. Maroš Dupnák CSsR, spolu s o. diakonom Rastislavom Vargom a asi dvadsiatkou veriacich. Popoludní o 17.00 sme slávili Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorú viedol o. Metod Lukačík CSsR. Výnimočnosťou tejto večierne bolo 15 čítaní zo Starého zákona. Pred každým čítaním o. Metod prečítal krátky komentár ku konkrétnemu čítaniu.
Najväčšiu radosť sme prežívali v samotnú nedeľu Paschy, kedy sme spolu s našimi veriacimi slávili vzkriesenie Ježiša Krista. O 5.00 sme sa stretli v bazilike na Utierni vzkriesenia. Keďže bolo daždivé počasie a bolo mokro, tak chýbal tradičný obchod okolo chrámu. Len o. Metod spolu so svojimi spolubratmi vyšiel pred hlavný vchod chrámu a tam sa pomodlil úvodnú časť tejto utierne. Pred koncom utierne vzkriesenia o. Miroslav Bujdoš CSsR prečítal povzbudivé a poučné slovo sv. Ján Zlatoustého. Sv. Ján v ňom píše, že Ježiš zomrel a vstal zmŕtvych za všetkých ľudí, za tých, ktorí žijú dobre celý život, ale aj za tých, ktorí sa obrátia päť minút pred koncom života. Porazil peklo, spútal ho a odstavil. Ježiš vstal zmŕtvych a vládne život. Ježiš vstal zmŕtvych a nikto nezostal v hrobe. Po utierni nasledovalo požehnanie jedál. Dopoludnia boli tri sväté liturgie (8.00, 9.30, 11.00). Večer bola jedna svätá liturgia o 18.00, ktorej predchádzala večiereň Paschy.

 

Zatvoriť menu