Krížová cesta detí

Posledný piatok pred Veľkonočnými sviatkami viedli krížovú cestu v bazilike Minor naši najmenší. Deti zo Spoločenstva rodín pod taktovkou tety Ivany a v sprievode hudobného tria – ujo Michal, ujo Majo a ujo Vlado, si pripravili nádhernú spoločnú modlitbu pretkávanú piesňami. Patrí im naša vďaka za ich trpezlivosť a všetko úsilie, ktoré robia s láskou na slávu Božiu.

Každé zastavenie Pána, jeho cestou na Golgotu, bolo v detskej reči povedané tak, aby jeho zmysel a význam pochopili deti, no i dospelí. Aby každý pochopil prečo Ježiš za nás tak trpel, prečo sa tak za nás obetoval..

Po každom zastavení deti symbolicky zapaľovali sviečky, ktorými nakoniec vytvorili kríž. Ako sa spieva.. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený… Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný.. za nás.

Zatvoriť menu