Odpusť nám naše viny…

V dnešnú prvú pôstnu nedeľu sme sa popoludní opäť stretli v kláštore redemptoristov na stretnutí organizovanom pre deti. Aj napriek útočiacej vírusovej chrípke sa nás zišlo v hojnom počte. Deti sa pod vedením o. Maroša a sestričky Augustíny odobrali pozerať animovaný biblický film pod názvom Odpusť nám naše viny, v ktorom sa príbeh spája s podobenstvom o odpúšťaní, ktoré adresoval Ježiš svojim učeníkom. Ježiš predstavuje Božiu lásku ako súcitnú a odpúšťajúcu. Následne si deti overili svoje znalosti v biblickom kvíze, ktorý všetci spoločnými silami úspešne zvládli. Z tohto stretnutia si všetci odnášame veľmi dôležitú myšlienku, že je potrebné stále odpúšťať, pretože odpúšťanie nás približuje k Bohu i k ľuďom.
Ďakujeme za spoločne strávený čas a tešíme sa na ďalšie stretnutie,ktoré sa bude niesť v duchu prípravy detskej krížovej cesty.

 

Zatvoriť menu