Popoludnie s “márnotratným synom”

Dnešné nedeľné popoludnie sme sa síce v menšom počte, ale plní radosti znova stretli v kláštore, kde nás už netrpezlivo očakávali o. Maroš a sestrička Augustína. Deti sa znova troška učili nové piesne, aby sa tak mohli pripraviť na plánovanú krížovú cestu. A potom sa už tešili na prekvapenie, ktoré pre nich bolo pripravené. Najprv to bol príbeh o Márnotratnom synovi, ktorý si pozreli v takej tichosti, že sme si my rodičia mysleli, že azda zaspali. Deťom sa ten príbeh veľmi páčil. Po krátkej prestávke, kedy sa prišli ponúknuť dobrotami, ich čakal kvíz s otázkami, ktorý pozostával z 3 úrovní, od najľahšej po najťažšiu. Deti sa výborne zapájali a zodpovedali na otázky, ktoré boli z príbehu o Márnotratnom synovi. Sestrička Augustína ich pochválila, že najťažšiu 3 úroveň zvládli najlepšie. My rodičia sme sa tešili, že deti sa opäť čosi naučili a vytešení sme šli domov. Ďakujeme za pekné nedeľné popoludnie, kedy sme mohli svoj čas stráviť v spoločenstve rodín.

 

Zatvoriť menu