Fatimská sobota – stretnutie zasvätených osôb

Ani vo februári sme nezabudli sláviť fatimskú sobotu, ktorá bola výnimočná tiež tým, že vrámci nej sa uskutočnilo stretnutie zasvätených osôb, ktoré pôsobia a žijú na území košickej eparchie s vladykom Milanom Chauturom CSsR. Liturgický program sa začal modlitbou tretieho času, ktorý viedol o. Marko Rozkoš. Približne o 9.15 sme pokračovali prednáškou, ktorú nám predstavila provinciálna predstavená Sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie sestra Petra Eva Sičáková SSNPM. O 9.30 sme začali sláviť archijerejskú svätú liturgiu, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vladyka Milan pripomenul nielen zasväteným osobám, že vzťah k Bohu nemá byť len o zachovávaní vonkajších predpisov a prikázaní. Dal do popredia osobu Panny Márie. Ona bola tou, ktorá veľa nehovorila, tou, ktorá sa veľa nepýtala, ale naplno prežívala vnútorný vzťah ku svojmu Bohu. Dal ju ako príklad nielen pre rehoľnice, ale aj pre rehoľníkov. Vladyka Milan zdôraznil, že práve zasvätené osoby majú ukazovať svedectvo hlbokého vzťahu s Kristom. Nestačia konferencie a prednášky o zasvätenom živote ak to všetko nebude podopreté svedectvom života. Je potrebné, aby postoje zasvätených určoval jedine Boh.

         Popoludní sa vladyka Milan stretol so zasvätenými osobami košickej eparchie. Prednášku na tomto stretnutí, ktoré sa konalo v michalovskom kláštore redemptoristov, mal o. Metod M. Lukačik CSsR, viceprovinciál redemptoristov michalovskej viceprovincie. V prednáške hovoril o zväzku zasväteného života a psychológie. Počas stretnutia mohla každá rehoľná rodina povedať, čím ich komunita alebo provincia žije. Naše stretnutie zasvätených osôb sme zakončili modlitbou molebenu k bl. Metodovi D. Trčkovi CSsR.

 

Príhovor vladyku Milana Chautura CSsR

 

Zatvoriť menu