Jasličková pobožnosť

Anjeli nám porozprávali príbeh o malom dieťati, ktorý sa dnes narodil, o Ježiškovi, malom Kráľovi. Príbeh, ktorý sme už toľkokrát počuli a veľmi dobre poznáme.

S deťmi sme takto pripravili malý darček pre vás, ktorí ešte vždy túžite prežiť Vianočný čas aj očami malých detí. Úprimnou snahou zvládli títo herci každé stretnutie, každý nácvik aj vďaka svojim rodičom, ktorí ich privádzali a povzbudzovali. Spoločnými silami sme dokázali vytvoriť túto jasličkovú pobožnosť a tak opäť sme sa spojili ako rodiny, ako jedno veľké spoločenstvo, za ktoré ĎAKUJEME BOHU. Za odmenu dostalo každé dieťa malý darček a touto cestou chcem  poďakovať sponzorom a za ich ochotu a snahu urobiť deťom radosť.

A ako sme dnes počuli z úst našich detí: Či si malý, či si veľký. Či si chudobný, či si bohatý… BOH SA NARODIL Z LÁSKY K TEBE.

Požehnané Vianočné sviatky Vám zo srdca želá Spoločenstvo rodín pri Bazilike.

Christos raždajetsja

Zatvoriť menu