Ochota deliť sa

Na sviatok sv. Mikuláša, v stredu 6. 12. 2017 sa program v bazilike niesol v slávnostnom duchu. Už tradične sa stredajší program začal Novénou k Matke ustavičnej pomoci a po nej nasledovala sv. liturgia. Počas liturgie boli deti plné radosti a očakávania, kedy do baziliky zavíta sv. Mikuláš. Ten im dal totiž dôležitú úlohu – aby mu pomohli s obdarovaním detí z Ukrajiny. Každé z detí so sebou donieslo balíček plný prekvapenia, a tak sa nemohli dočkať kedy odovzdajú darčeky Mikulášovi. Prišiel až po sv. liturgii a deti ho privítali krásnym spevom a taktiež mu zarecitovali básničky. Mikuláš mal veľkú radosť, že urobili dobrý skutok, keď doniesli také veľké množstvo balíčkov. Odmenil ich za to malou sladkosťou a povzbudil ich, aby počas celého roka robili rôzne dobré skutky. Deti odchádzali nadšené, že mohli obdarovať iných a taktiež, že boli obdarované. Už teraz sa všetci tešia na budúcoročné stretnutie so sv. Mikulášom.

Katarína Hlinková

Zatvoriť menu