AMEN

Dňa 27.10.2017 sa konalo ďalšie zo stretnutí Mládeže Michalovského protopresbyterátu pod názvom AMEN. Tentokrát nás srdečne prijali redemptoristi v Michalovciach. Toto stretnutie začalo svätou liturgiou v Bazilike Minor, ktorú celebroval o. Maroš Rinik, spolu s otcami z Michaloviec a okolia protopresbyterátu. Počas kázne sa k nám prihovoril o. Emil Zorvan ml., ktorý poukázal na dôležitosť takýchto stretnutí pre mládež, pretože ako z názvu stretnutí vyplýva „Aj Michalovce Ešte Nevymreli“. Po sv. liturgii nasledovala adorácia, pri ktorej sme chválili, ďakovali, odprosovali a prosili nášho Nebeského Otca. Počas spevu mladých z Baziliky sme sa vo veľmi hojnom počte presunuli do priestorov kláštora, kde bol už pre nás prichystaný program. Hneď na úvod sme sa fyzicky posilnili pokrmom, ktorý si pre nás prichystali redemptoristi. Ďalej sme pokračovali modlitbou a krátkou katechézou, ktorá bola zameraná na dôležitosť tela, ale predovšetkým duše, keďže sa blížia Sviatky pamiatky zosnulých a nie „sviatky“ Halloweenu. Pápež František nám posiela posolstvo, pri ktorom sme sa bližšie zamysleli nad desiatimi bodmi, ako byť svätým. Potom sa k nám prihovorila Alžbetka Záhorská so svojim krásnym svedectvom o svojom živote. Porozprávala nám o tom, ako žije v spoločenstvách mladých počas Campu, Animy alebo v Domčeku, ako žije doma, v škole a ako ju prijímajú spolužiaci a okolie. Potom opäť nastal čas na rozprúdenie energie v našich telách prostredníctvom pesničiek a ukazovačiek. Záver patril tradičným ozvenám, vzájomným rozhovorom, objatiam, smiechu, poďakovaniam a požehnaním na cestu domov.

 

Príhovor o. Emila Zorvana ml.

 

Zatvoriť menu