sv. Gerard CSsR

Každý rok 16. októbra si v redemptoristickej rodine pripomíname sviatok svätého Gerarda, ktorý je patrónom žien v požehnanom stave, žien, ktoré majú problémy donosiť alebo počať bábätko a je tiež patrónom dobrej spovede. Tohto veľkého svätca sme si spolu s veriacimi pripomenuli aj v našej bazilike. O 18.00 bola svätá liturgia, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR spolu s o. Jánom Jozefom Oharčákom CSsR a o. Jánom Fedorišinom. O. Jozef v kázni načrtol obraz svätého Gerarda ako rehoľného brata, ktorý svojou tichou službou a jednoduchou vierou dokázal pomáhať ľuďom okolo seba. Boh ho poctil a urobil ho nástrojom svojich zázrakov. Keď raz brat Gerard odchádzal z návštevy istej rodiny, vypadla mu vreckovka, čo si Gerard nevšimol. Jedna z dcér tej rodiny za ním pribehla, aby mu ju vrátila. On jej však povedal: „Nechaj si ju, možno ju budeš niekedy potrebovať“. O niekoľko rokov mala táto dcéra problémy pri pôrode, spomenula si však, na vreckovku brata Gerarda. Priložila si ju na brucho, bolesti hneď ustúpili a ona porodila zdravé dieťatko. To je len jeden z mnohých zázrakov, keď Boh na príhovor jednoduchého rehoľného brata Gerarda ukázal svoju veľkosť. Po svätej liturgii nasledoval moleben k tomuto svätcovi, pri ktorom sme sa modlili so šatkou svätého Gerarda za manželské páry, ženy, ktoré nemohli počať, ale aj veriacich, ktorí prosili týmto spôsobom o dobrú svätú spoveď. Dvaja kňazi sa modlili s touto šatkou a dvaja kňazi pomazávali s olejom svätého Gerarda. V samotnom závere molebenu sme požehnali šatky svätého Gerarda, ktoré si ľudia pri odchode z chrámu mohli vziať pre seba alebo pre svojich blízkych.

Zatvoriť menu