ZSD – 03. – 04.06.2017

Odpustová slávnosť sa začala posviackou obnovenej kláštornej kaplnky o 16.00. Medzitým sa v chráme veriaci pomodlili posvätný ruženec. O 17.00 sme pokračovali veľkou večierňou s litiou a po nej nasledovala krátka prednáška, keďže odpustová slávnosť bola spojená s fatimskou sobotou. O 18.00 začala archijerejská sv. liturgia, ktorú vysielalo aj Rádio Lumen. Pri tejto liturgii prijal bohoslovec Juraj Moščák diakonskú vysviacku. Vladyka Milan v homílii podotkol, že v diakonskej a kňazskej službe nejde o to zaskvieť sa pred ľuďmi alebo ukázať sa, aký som výrečný, ale osláviť Boha svojou službou. Po liturgii sme sa ešte pomodlili Akatist požehnania rodín. Tým sa sobotný odpustový program zakončil.

Príhovor vl. Milana Chautura v sobotu:

V nedeľu sme pokračovali v slávení odpustu. Ráno o 7.00 bola Utiereň a po nej o 8.00 sv. liturgia, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR. Potom nasledoval Akatist k Duchu Svätému. O 10.00 nasledovala archijerejská sv. liturgia, pri ktorej dvaja diakoni – o. dk. Peter Babinčák a o. dk. Juraj Moščák prijali kňazskú vysviacku. Vladyka pri homílii hovoril, že človek vo svojich túžbach túži po niečom nekonečnom a tým nepriamo túži po duchovných veciach. Ale pri tom sa musí v živote zastaviť, preto aj Ježiš hovoril apoštolom, aby aktívne na modlitbe očakávali príchod Sv. Ducha. Otcom diakonom vladyka pripomenul, že kňazi sú povolaní ku sláveniu nadčasovej obety a ku pozývaniu ľudí ku večnosti. Slávnostná svätá liturgia sa zakončila sprievodom okolo chrámu.

Príhovor vl. Milana Chautura v nedeľu:

Zatvoriť menu