Májové popoludnie v záhrade

V nedeľu o 15:30 hod. teplé, letné slniečko vylákalo mnohé rodiny s deťmi do obľúbeného parku pri kláštore. O. Maroš nás srdečne privítal a detičky sa hneď pustili do využívania všetkých zariadení v detskom parku. Krásnu pokojnú atmosféru napĺňal detský krik hrajúcich sa spokojných detí. Pred trampolínou boli najväčšie rady, čakajúcich deťúreniec, kde sestrička Augustína usmerňovala a strážila detičky. Ale aj šmýkačka dostávala riadne zabrať. Niektoré deti využili chodníky v parku na bicyklovanie a hojdačku na pokojné hojdanie. Pravdaže ako inak, niektorí chlapci s oteckami hrali futbal. Rodičia okrem toho, že mali stále pod starostlivým dohľadom svoje detičky, delili sa navzájom so svojimi radosťami a starosťami. Stôl rodinného spoločenstva sa zaplnil rôznymi dobrotami a nápojmi, takže bolo možné sa kedykoľvek ponúknuť. Neustály pohyb, hry a šantenie predsa len spotrebovali veľa energie preto na rad prišla opekačka. Široko-ďaleko rozvoniavali chutné špekáčky, klobáska a slaninka a hlad chtiac – nechtiac musel ustúpiť. Ako vždy aj dnes sa čas naplnil a prišiel čas lúčenia a pokojný rozchod do svojich domovov. Ďakujeme redemptoristom za krásne miesto v parku a o. Marošovi a sestričke Augustíne za oddychové a obohacujúce prežitie krásneho nedeľňajšieho odpoludnia.

Zatvoriť menu