Návšteva divadla v Prešove

Návšteva divadla v Prešove

V piatok 19. mája 2017 sme sa v poobedňajších hodinách vybrali do prešovského divadla Jonáša Záborského na muzikál Jana z Arku. Pred začiatkom predstavenia sme ešte stihli malé občerstvenie v podobe výbornej zmrzliny. Potom naše kroky už viedli do divadla, kde si každý našiel svoje miesto, pohodlne sa usadil a sústredil sa na predstavenie. Muzikál je o živote mladej zbožnej pastierke, ktorá v dôsledku vypočutia Božieho hlasu sa stala veliteľkou francúzskej armády bojujúcej proti Angličanom. Pod jej vedením Francúzi vyhrali pri Orléanse v roku 1429. Po obliehaní Paríža v roku 1430 bola zajatá Burgunďanmi a následne predaná anglickej vláde. Cirkevný súd ju odsúdil za kacírstvo a čarodejníctvo, za čo bola v roku 1431 upálená. Svedkovia tvrdili, že jej srdce nezhorelo. Avšak v roku 1456 ju katolícka cirkev rehabilitovala a v roku 1920 bola vyhlásená za svätú.

Bolo to krásne a hodnotné predstavenie a taktiež skvelý čas, ktorý sme mohli stráviť spolu. Dúfame, že toto nebolo posledné divadelné predstavenie, na ktorom sme boli takto spoločne.

Zatvoriť menu