Veľký Piatok

Bohatstvo sviatočných dní sme začali objavovať a sláviť už vo Veľký a Svätý štvrtok, kedy niektorí naši spolubratia odišli do Košíc na archijerejskú svätú liturgiu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, ktorá sa každoročne koná v katedrálnom chráme. Večer o 17.00 sme spolu s veriacimi v našej bazilike slávili Veľkú večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorú viedol náš miestný predstaveny o. Milan Záleha CSsR. Po večierni s liturgiou nasledovali sväté strasti nášho Pána Ježiša Krista. Modlitbu viedol o. Tomáš Smoleňák CSsR.

Vo Veľký a Svätý piatok sa svätá liturgia neslávi, preto sme sa v našej bazilike ráno o 08.00 modlili Kráľovské časy. O 17.00 bola večiereň s uložením plaščenice do hrobu.Na plaščenici je zobrazený Kristus ležiaci v hrobe. V súčasnosti býva na plaščenici zobrazená aj Panna Mária, Jozef a nábožné ženy, ktoré boli prítomné na pohrebe Ježiša Krista. S plaščenicou sme pred koncom večierne urobili sprievod okolo baziliky a uložili sme ju do hrobu, ktorý bol v bazilike pripravený. Po večierni mali veriaci možnosť sa do 22.00 pomodliť a pomeditovať pri Božom hrobe.

Zatvoriť menu