Nedeľa Paschy

Vo Veľkú a Svätú sobotu sme mali v našej bazilike Jeruzalemskú (tzv. Nadhrobnú) utiereň. Počas tejto modlitby, časť z nej sa modlí nad hrobom Ježiša Krista. Večer o 17.00 bola Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorá má už tzv. voskresný charakter, teda spevy na tejto večierni už sú oslavou vzkrieseného Krista. V istom momente tejto večierne sa kňazi prezliekajú z tmavých bohoslužobných rúch do bielych, čo už je aj viditeľným znakom Vzkriesenia.

Nedeľný deň Paschy sme začali utierňou Vzkriesenia o 05.00 za účasti veľkého  počtu veriaceho ľudu. Pred ukončením utierne bolo posvätenie jedál. Potom o 08.00, 09.30, 11.00 boli slávené sväté liturgie a večer o 17.20 bola večiereň Vzkriesenia. Po nej nasledovala svätá liturgia.

Zatvoriť menu