Životné jubilea

Mesiac marec bol v Zbore sv. Jozefa bohatý na oslavy okrúhlych výročí. Najprv oslavoval svojich krásnych 80 rokov Štefan Salanský. Týždeň po ňom oslavoval svoju 60-ku Jozef Varga, ktorý pôsobí v zbore ešte iba od jesene minulého roka. Nech dobrotivý Pán zošle na oboch jubilantov aj ich rodiny hojnosť svojich Božích milostí. Na mnohaja i blahaja lita, drahí kolegovia!
A.K.
Zatvoriť menu