Fatimská sobota – marec 2017

Aj začiatkom marca sme v našej bazilike slávili fatimskú sobotu. Liturgicky ju mal na starosti maďarský protopresbyterát. Hlavným slúžiteľom sv. liturgie bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Zvláštnosťou tejto fatimskej soboty a hlavne liturgie bolo to, že niektoré  časti liturgie boli spievané v maďarskom jazyku, a to niektoré ekténie a aj požehnania vladyku Milana. Vladyka Milan v homílii pripomenul, že od momentu, keď človek nevstáva, tak padá. Ak sa človek uspokojí na tej duchovnej úrovni len s tým minimom, tak už prestáva rásť. Máme prijímať výzvu Márie z Fatimy na kresťanskú dokonalosť. Ježiš nehovorí, že máme žiť tak, ako každý, ale že sa máme vždy zdokonaľovať v duchovnom živote. Takéto zdokonaľovanie nemá byť čosi výnimočné, ale má byť pevnou súčasťou nášho života. Ak netúžime po dokonalosti, tak sa môže ľahko stať, že prídeme o nebeské kráľovstvo. Na samotnom konci sv. liturgie sme sa pomodlili moleben k presvätej Bohorodičke a tiež modlitbu pri relikviách blaženého Dominika Metoda Trčku CSsR.

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

Zatvoriť menu