Fatimská sobota vo februári

4. februára sme v našej bazilike minor v Michalovciach mali fatimskú sobotu. Program sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli Sestry služobnice z Michaloviec. Po modlitbe ruženca bola modlitba tretej hodinky a po nej bola prednáška, ktorú pripravila a predniesla sestra Naukrácia OSBM, nová viceprovinciálna predstavená sestier baziliánok. O 09.30 nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Vladyka Milan v homílii podotkol, že zasvätenosť nie je len otázkou vonkajšieho vzhľadu, ale hlavne úplne vloženie sa do niečoho, čo žijem. Niekoho Boh povoláva k životu v manželstve a pre niekoho vyberá špeciálnu cestu rehoľného života. Rehoľník musí sústrediť svoj život na to, čo sľuboval. Po obede nasledovalo stretnutie vladyku Milana so zasvätenými osobami. Na tomto stretnutí zaznelo svedectvo o. Pimena Medviďa, ktorý predstavil štýl života, ktorým žije – mníšsky spôsob života. O. Pimen pripomenul, že dôležitými prvkami mníšskeho života je spoločná modlitba a spoločná trapéza, čiže spoločne stolovanie. Potom, pán Seman, povedal niekoľko podrobností o filme o o. Jánovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR, ktorý sme si následne aj pozreli. Po filme bol priestor na osobné podelenie sa dojmami z tohto dokumentu alebo na výpovede a svedectvá svedkov, ktorí o. Ivana poznali.  Po krátkej  prestávke dostali priestor niektorí rehoľníci, aby porozprávali niečo o svojich komunitách a o plánoch do budúcna. Priestor medzi inými dostali aj Sestry služobnice, ktoré v tomto roku oslavujú 125. výročie vzniku svojej kongregácie. Na záver stretnutia zasvätených s vladykom Milanom sme sa v našej bazilike pomodlili moleben k bl. Dominikvi Metodovi Trčkovi CSsR.

Príhovor vl. Milana Chautura

Zatvoriť menu